GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


ČLENSTVÍ V KLUBU

    Jak se stát členem klubu?

  • Vyplnění přihlášky a splnění vstupních podmínek v souladu se stanovami klubu
Po získání členství v GCS se automaticky stáváte registrovaným členem ČGF (Česká golfová federace).

    Kolik to bude stát?

  • Vstupní členský poplatek (podíl nově příchozího člena na investičních nákladech spojených s vybudováním hřiště a klubu)

    Je možné mít více klubových členství?

  • Hráč může být členem libovolného počtu klubů
Jeden z těchto klubů však musí být jeho domovským klubem, tzn. hráčovou hendikepovou autoritou

    Kdy a jak je možné hrát na hřišti?

Hráči s hendikepem

  • Kdykoliv, pokud není hřiště uzavřeno z důvodu komerčního turnaje či rozhodnutí výboru. Není nutné si tee-time zarezervovat, ale můžete tak učinit přes aplikaci "Teetime"

Hráči s „Osvědčením pro hru na hřišti“

  • V Semilech platí stejné podmínky a pravidla jako pro hráče s hendikepem

Hráči bez hendikepu či osvědčení

  • Možnost získání „Osvědčení pro hru na hřišti“ (dříve „Zelená karta“), které vypovídá o Vašich herních dovednostech a opravňuje Vás ke vstupu na normovaná hřiště. Osvědčení pro hru na hřišti potvrzuje, že jeho držitel dosáhl určité herní i vědomostní úrovně, zná základy golfové etikety, pravidla golfu, a že je tudíž schopen samostatné hry na hřišti.
    V rámci zkoušky při získávání osvědčení může být hráči doporučen rovnou i hendikep.


V GCS plní roli tzv. „garanta“, který je klubem zplnomocněn k vydávání „Osvědčení pro hru na hřišti“:     Jan Schovánek jun., / tel.: 602151860 /