GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Golf Club Semily je klub, zcela otevřený široké veřejnosti a jeho členem se může stát prakticky kdokoliv.

Řádným členem Golf Clubu Semily se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky členství :
  • podá písemnou přihlášku
  • uhradí stanovený vstupní členský poplatek
  • děti do 14-ti let s písemným souhlasem jejich zákonných zástupců

Podáním písemné podepsané přihlášky vyslovuje souhlas s cíli GCS a zavazuje se dodržovat:
  • stanovy GCS
  • usnesení valných hromad GCS
  • zásady sportovní a golfové etiky


  Přihláška do klubu
  Stanovy GCS


Vstupní poplatky
Dospělá osoba 6000
Mládež do 18 let včetně (dle kalendářního roku) 1000
Studenti od 19 let (max. do věku 26 let) 1000
Rodinné členství (2 dospělé osoby) 10000
Druhý rodinný člen (ke členu GCS) 4000

HRAJTE GOLF V SEMILECH

Přijďte si golf třeba jen vyzkoušet. Golf je sport jako jakýkoliv jiný.

Golf je sport pro celou rodinu. Golf je hra gentlemanů...