GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   ZAVŘENO / CLOSED

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


MÍSTNÍ PRAVIDLA

Hranice hřiště (Pravidlo 27)

na jamkách č. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17 a 18 tvoří hranice hřiště přilehlá krajnice silnice. Klubovna a její přilehlé okolí leží mimo hřiště, což je vyznačeno bílými kolíky.

Vnitřní hranice hřiště na jamkách č. 9 a 18 je po levé straně vyznačena bílými kolíky. Vnitřní hranice hřiště platí jen pro hru na jamkách č. 9 a 18. Pro hru na ostatních jamkách jsou kolíky nepohyblivou závadou.

Vodní překážky, resp. podélné vodní překážky (Pravidlo 26)

Podélnou vodní překážku na jamkách č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 vyznačují červené kolíky a odvrácený břeh Jizery.

Podélná vodní překážka na jamkách č. 4, 9, 13 a 18 je vyznačena červenými kolíky na obou březích Jizery. Pokud míč skončí ve vodní překážce, může hráč postupovat dle pravidla 26, nebo alternativně s jednou trestnou ránou pokračovat ve hře z dropovací zóny vyznačené na levém břehu Jizery.

Zahraje-li hráč míč do podélné vodní překážky za grýnem na jamkách č. 3, 5, 12 a 14, může alternativně pokračovat ve hře s připočtením jedné trestné rány z dropovací zóny, která je vyznačena vedle grýnu.

Půda v opravě (Pravidlo 25)

je vyznačena modrými kolíky nebo bílými čarami.

Dropovací zóny

jsou vyznačeny bílými čarami jako pravoúhlé plochy.

Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1)

Za pohyblivé závady (viz pravidlo 24-1) se také považují:
a) kolíky červené a modré barvy označující podélné vodní překážky a půdu v opravě
b) kolíky označující vzdálenost 100 metrů od předního okraje grýnu
c) kameny v bunkrech velikosti nad 1cm průměru
d) značky vyznačující dropovací zóny.

Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2)

Za nepohyblivé závady (viz pravidlo 24-2) se také považují:
a) autové kolíky, vyznačující vnitřní aut na jamkách 9 a 18, jsou považovány za nepohyblivé závady při hraní ostatních jamek
b) žluté terče na fervejích, označující vzdálenost 150 metrů od předního okraje grýnu
c) ochranná síť u klubovny
d) sloupy elektrického vedení – pokud míč zasáhne sloup či dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí ránu ihned beztrestně opakovat
e) cesta na jamkách č. 6, 7, 15 a 16 v celé své délce, tj. od domu pod odpalištěm jamky č. 7 a 16 až za grýn jamky č. 7 a 16.

Zabořený míč

jestliže je míč nalezen zabořený ve svahu za grýnem jamky č. 1 a 10, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce.

Nesprávné jamkoviště

Zahraje-li hráč svůj míč při hře na jiné jamce, než je jamka č. 1 a 10 na grýn jamek č. 1 a 10, musí beztrestně spustit míč v dropovací zóně, vyznačené vedle grýnu č. 1 a 10.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:
hra na rány – dvě trestné rány
hra na jamky – ztráta jamky

UPOZORNĚNÍ

Neprovádějte kontaktní cvičné švihy na odpalištích.

Opusťte grýn ihned po dohrání jamky.

Opravujte řízky a poškozená místa po dopadu míče na grýn.

Uhrabujte po sobě bunkery.


  Místní pravidla