GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


TRÉNINKY MLÁDEŽE

Tréninky mládeže zajišťuje tým zkušených golfových cvičitelů, kteří jsou sami dlouholetí golfisté, reprezentanti klubu i ČR. Tréninky se konají celoročně a jsou rozděleny na přípravu venkovní (letní sezóna) a vnitřní (zimní sezóna).

V průběhu hrací, tedy letní sezóny je důraz kladen spíše na golfový trénink a na rozvoj základních pohybových schopností. Základem je získání optimální golfové techniky, schopnost samostatného pohybu po hřišti, zvládnutí pravidel a golfové etiky. Naši trenéři kladou důraz na individuální přístup, dle předností a slabostí každého dítěte.Při trénincích mají děti pod odborným dohledem zajištěn vstup na cvičnou louku, golfové hřiště, půjčení golfových holí a tréninkových míčů.

Zimní tréninky jsou zaměřeny více na fyzickou stránku a rozvoj celkových pohybových schopností prostřednictvím protahovacích a posilovacích cviků, míčových a dalších her. Tréninky probíhají v hale sportovního centra Semily, kde je k dispozici i síť na trénink golfu, na který se samozřejmě také nezapomíná.


Polpatky
Poplatek za letní tréninky (duben - říjen) - 1.000,-Kč
Poplatek za zimní tréninky (listopad - březen) - 500,- Kč.

Trenéři
Tréninky mládeže Golf Clubu Semily vedou kluboví cvičitelé Jiří Novotný a Jan Schovánek jun. . Oba dva jsou dlouholetí golfisté, reprezentanti Golf Clubu Semily. Jiří Novotný byl juniorským reprezentantem ČR.

Kontakt
Jan Schovánek jun. +420 602151860
Jiří Novotný +420 728147220

PRÁCE S DĚTMI

Práce s dětmi v Semilech podpořena metodikou a financemi ze strany vedení GCS, protože práce s mládeží má v našem klubu dlouhou a úspěšnou historii. Semilská mládež se pravidelně umísťovala na předních místech republikových soutěží a nyní řada z našich hráčů působí v řadách PGA Czech.

Hlavním cílem semilské práce s mládeží je naučit děti hrát golf a umožnit jim se golfem skutečně bavit. Věříme, že pro většinu dětí se stane golf celoživotním báječným koníčkem a pro některé z nich dokonce výkonnostním sportem. Přiveďte své děti na Semilské golfové hřiště, aby poznaly ten krásný pocit, když se míček vznese do vzduchu a letí do dálky.

Tréninků se běžně účastní děti od útlého školního věku až po ty, kteří již nakoukly na střední školy. Pro bližší informace o trénincích mládeže jsou k dispozici následující stránky, případně pište na e-mailovou adresu gcs@outlook.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 602151860.