GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

Blíží se termín řádného zaplacení členských poplatků 2015 

Ještě jednou se vracíme k závěrům VH ze dne 7. 3. 2015 a žádáme o zaplacení nebo doplacení upravených poplatků za rok 2015 v termínu do 15. 4. 2015.

Pro dospělé osoby zůstal celkový roční poplatek stejný a to ve výši 6000,- Kč, z toho hrací poplatek byl snížen z 5000,- Kč na 4000,- Kč a členský poplatek byl navýšen z 1000,- Kč na 2000,- Kč.

Další změnou je úprava ročních poplatků pro ženy od 60 let a muže od 65 let, kdy celková částka činí 4000,- Kč a skládá se z členského poplatku 2000,- Kč a hracího 2000,- Kč. Do dosažení uvedených věků platí členky a členové plné poplatky dle tarifu dospělých osob.

Žádáme členy a členky, kteří již zaplatili udržovací poplatek výši 1000,- Kč o doplacení 1000,- Kč, na celkovou částku 2000,- Kč.

Nově může výbor na základě písemné žádosti snížit členský poplatek pro nehrající členy nebo členky, mající závažný důvod – např. při dlouhodobé nemoci nebo těhotenství.

Bližší informace naleznete zde.

 

Výbor GCS

 

 

NAŠI PARTNEŘI