GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

DESATERO SEMILSKÝCH PŘIKÁZÁNÍ

DESATERO...

Pravidla pohybu na golfovém hřišti

1. Ceňte si hru více než výsledek, hrajte podle pravidel a etikety golfu, buďte tolerantní k začátečníkům.
2. O vstupu na hřiště informujte klubem pověřenou osobu. Nečlenové mají vstup na hřiště povolen až po zaplacení     green fee a předložení dokladu o platném handicapu.
3. Na hřiště vstupujte ve vhodném golfovém oblečení.
4. Neprovádějte cvičné švihy na odpalištích. Na odpalištích neprovádějte cvičné švihy mimo rohožky
5. Svoji hrou neohrožujte ostatní hráče, dbejte na bezpečnost svou i ostatních.
6. Nezdržujte hru. Při hledání míče umožněte předejití rychlejší skupině hráčů.
7. V jednom flightu dodržujte maximální počet 4 hráčů.
8. V bunkrech upravujte stopy po své hře.
9. Vracejte vyseknuté drny na fairwayi a opravujte místa po dopadu míčku na greenu.
10. Hra s tréninkovými míči je zakázána.
11. Vstup se psy na hřiště je zakázán.
12. Vstup na hřiště s kočárky je zakázán.
13. Zapnutý mobilní telefon ruší nejen ostatní hráče, ale i Vás.
14. Dodržujte sled hraných jamek.
15. Na odpališti jamky č. 8 – Festivalové upozorněte hráče na hřišti na své odpaly a palte až když jsou hráči dole v     bezpečné vzdálenosti
16. V případě bouřky dbejte výstražných signálů k přerušení hry a vraťte se do klubovny.
17. Dodržujte pokyny vedení areálu a klubu.
18. Děkujeme a přejeme příjemnou hru všem návštěvníkům golfového hřiště v Semilech.

MOTTO

Členové Golf Clubu Semily jsou povinni svým jednáním a chováním přispívat k plnění cílů Golf Clubu Semily, vytvářet podmínky pro rozvoj golfu, dodržovat kázeň, respektovat zásady vzájemné úcty, důstojnosti a slušnosti

NAŠI PARTNEŘI