GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

PARAMETRY HŘIŠTĚ

PLÁNEK HŘIŠTĚ


SCORE CARD

Jamka Název Délka muži / m Délka ženy / m Par HCP
1 Jednička 343 272 4 9,10
2 Dlouhá 427 375 5 1,2
3 Havrdova 128 128 3 17,18
4 Prcka 135 125 3 15,16
5 Komínová 125 125 3 7,8
6 Rytinka 194 176 3 3,4
7 K Dubu 150 136 3 11,12
8 Festivalová 305 305 4 5,6
9 Jizerka 250 231 4 13,14
1-9   2057 1873 32  
1-18   4114 3746 64  
CR   63,4 64,9    
SR   119 125    


Výpočet hracího HCP 18 jamek  /  9 jamek

REKORD HŘIŠTĚ

MUŽI

59 - Miroslav Holub / 15.06.2002
59 - Robert Schovánek / 28.08.2004

ŽENY

63 - Martina Kodejšová / 26.08.2017

NÁZVY JAMEK

#1 Jednička
#2 Dlouhá
#3 Havrdova
#4 Prcka
#5 Komínová
#6 Rytinka
#7 K Dubu
#8 Festivalová
#9 Jizerka


Desatero semilských přikázání
Jak se na hřišti pohybovat (a nenadřít se)Není mnoho golfových hřišť, kde jednotlivé jamky, krom číslování, mají i svá jména. Do této nepočetné skupiny patří i semilské golfové hřiště. K tomuto zvyku, dávat jednotlivým jamkám jména, se váže historka. Sice v průběhu let mnohokrát přeformulovaná, takže vlastně nevíme co kdo přesně řekl ale pointa zůstavá.

Jak to vzniklo...MÍSTNÍ PRAVIDLA

Hranice hřiště (Pravidlo 2.1)

na jamkách č. 2, 3, 4, 8, 9/resp. 11, 12, 13, 17, 18 hranici hřiště tvoří přilehlý okraj státní silnice. Klubovna a její okolí leží mimo hřiště, což je vyznačeno bílými kolíky.

Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2)

Za pohyblivé závady se rovněž považují:

a) kolíky červené a modré barvy označující trestnou oblast a půdu v opravě;
b) distanční kolíky označující vzdálenost 100 metrů od předního okraje grýnu;

Půda v opravě (Pravidlo 16)

je vyznačena modrými kolíky a/nebo bílými čarami.

Nepohyblivé závady (Pravidlo 16)

Za nepohyblivé závady se rovněž považují:

a) žluté terče na fervejích označující vzdálenost 150 metrů od předního okraje grýnu;
b) sloupy elektrického vedení – pokud míč zasáhne sloup (včetně jeho betonového základu) či dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí ránu beztrestně opakovat podle Pravidla 14.6;
c) cesta na jamkách č. 6, 7/resp. 15 a 16 v celé své délce;
d) kamenná drenáž na jamce č. 6/resp. 15.

Trestné oblasti (Pravidlo 17)

Trestnou oblast na jamkách č. 2, 3, 5, 6, 7, 8/resp. 11, 12, 14, 15, 16 a 17 vyznačují červené kolíky a odvrácený břeh Jizery.

Trestnou oblast na jamkách č. 4, 9/resp. 13 a 18 vyznačují červené kolíky na obou březích Jizery. Pokud míč na těchto jamkách skončí v trestné oblasti, hráč může postupovat podle Pravidla 17 nebo alternativně s jednou trestnou ránou pokračovat ve hře z dropovací zóny vyznačené na levém břehu Jizery.

Zahraje-li hráč míč do trestné oblasti za grýnem na jamkách č. 3, 5/resp. 12 a 14, může alternativně pokračovat ve hře – s připočtením jedné trestné rány – z dropovací zóny, která je vyznačena vedle grýnu jamek č. 3 a 5/resp. 12 a 14.

Dropovací zóny

jsou vyznačeny bílými čarami (viz Modelové místní pravidlo 8E-1).

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:
hra na rány – dvě trestné rány
hra na jamky – ztráta jamky

UPOZORNĚNÍ

Neprovádějte kontaktní cvičné švihy na odpalištích.

Opusťte grýn ihned po dohrání jamky.

Opravujte řízky a poškozená místa po dopadu míče na grýn.

Uhrabujte po sobě bunkery.


  Místní Pravidla
  Evakuační plán
  SCORECARD (vnější strana)
  SCORECARD (vnitřní strana)

NAŠI PARTNEŘI