GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

DĚTI A MLÁDEŽ

TRÉNINKY MLÁDEŽE

Tréninky mládeže zajišťují zkušení cvičitelé. Tréninky se konají celoročně a jsou rozděleny na přípravu venkovní (letní sezóna) a vnitřní (zimní sezóna).

V průběhu hrací, tedy letní sezóny je důraz kladen spíše na golfový trénink a na rozvoj základních pohybových schopností. Základem je získání optimální golfové techniky, schopnost samostatného pohybu po hřišti, zvládnutí pravidel a golfové etiky. Naši trenéři kladou důraz na individuální přístup, dle předností a slabostí každého dítěte.Při trénincích mají děti pod odborným dohledem zajištěn vstup na cvičnou louku, golfové hřiště, půjčení golfových holí a tréninkových míčů.

Zimní tréninky jsou zaměřeny více na fyzickou stránku a rozvoj celkových pohybových schopností prostřednictvím protahovacích a posilovacích cviků, míčových a dalších her. Tréninky probíhají v hale sportovního centra Semily, kde je k dispozici i síť na trénink golfu, na který se samozřejmě také nezapomíná.


Polpatky
Poplatek za letní tréninky (duben - říjen) - 2.000,-Kč
Poplatek za zimní tréninky (listopad - březen) - 1.000,- Kč.

Trenéři
Tréninky mládeže Golf Clubu Semily vedou kluboví cvičitelé Jiří Novotný a Jan Schovánek jun. . Oba dva jsou dlouholetí golfisté, reprezentanti Golf Clubu Semily. Jiří Novotný byl juniorským reprezentantem ČR.

Kontakt
Jan Schovánek jun. +420 602151860
Jiří Novotný +420 728147220

PRÁCE S DĚTMI

Práce s dětmi v Semilech podpořena financemi ze strany vedení klubu, protože je na co historicky navazovat. Semilská mládež ("Šlahouni"´) se pravidelně umísťovala na předních místech republikových soutěží a nyní řada z našich hráčů působí v řadách PGA Czech.

Hlavním cílem semilské práce s mládeží je naučit děti hrát golf a umožnit jim se golfem skutečně bavit. Věříme, že pro většinu dětí se stane golf celoživotním báječným koníčkem a pro některé z nich dokonce výkonnostním sportem.

SE ŠKOLOU NA GOLF

V roce 2016 se semilský klub zapojil, společně se Základní školou Ivana Olbrachta, do projektu České golfové federace Se školou na golf. Každý rok se, v rámci volnočasové aktivity, zapojí zhruba 10 dětí ze ZŠIO. Seznámení s golfem probíhá nejprve ve školní tělocvičně a pokročilí vyrazí posléze i na driving range a hřiště. Někteří "absolventi" se už zapojili do regulérních golfových turnajů.
Pro bližší informace o trénincích mládeže jsou k dispozici následující stránky, případně pište na e-mailovou adresu gcs@outlook.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 602151860.

NAŠI PARTNEŘI