GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

HISTORIE GC SEMILY

Z HISTORIE KLUBU


Kronika 1962 - 2001 Obrazem 1974 - 1985

Golf Club Semily, u jehož zrodu stál MUDr. Ivo Balcar, byl založen v roce 1963. Hrálo se na hřišti v nedalekém Bozkově. V roce 1970 byla zahájena výstavba hřiště na levém břehu Jizery za semilskou nemocnicí. V 70. letech měl Golf Club Semily zhruba 20 členů, kteří veškerý svůj volný čas věnovali výstavbě hřiště a zdokonalování své hry. Díky těmto nadšencům golf v Semilech začal vzkvétat, a to i navzdory vládnoucímu režimu, který golf jen trpěl a nezřídka označoval za buržoazní sport. V 80.letech se řady členů GCS neustále rozšiřovaly a spolu s tím se měnila i podoba hřiště. Původní šesti-jamkové hřiště bylo rozšířeno na hřiště osmi-jamkové, postavena byla klubovna s technickým zázemím. V 90. letech začala nová etapa v historii golfu v České republice, kterou lze snad nejvýstižněji charakterizovat slovem boom.

…bez tohoto mostu by golf v Semilech neexistoval.

Počet golfistů v České republice neustále roste a totéž platí i o počtu golfových hřišť a golfových projektů. Na konci roku 1998 měl Golf Club Semily už více než 200 členů ze Semil a bližšího či vzdálenějšího okolí, ale i ze zahraničí. Ve snaze vyhovět stále hlasitějšímu požadavku členů Golf Clubu Semily hráčsky se vyžít přednostně na domácím hřišti se výbor GCS rozhodl vybudovat driving-range a novou lávku pro pěší přes Jizeru, která by umožnila rozšířit semilské hřiště o tolik potřebnou devátou jamku. Obě tyto nákladné investice a spolu s nimi i rozsáhlé zemní práce na semilském hřišti byly zahájeny v roce 1996. V polovině roku 1996 byl slavnostně zprovozněn driving-range na ploše takřka šesti hektarů, který má neocenitelný přínos pro kvalitní růst semilských hráčů.

V létě 1997 byla dokončena nová lávka pro pěší přes Jizeru jako bezesporu největší investiční akce v historii Golf Clubu Semily. V závěru roku 1997 pak byly zprovozněny dva nově rekonstruované grýny, které Golf Clubu Semily umožnily uspořádat první křížkový turnaj v jeho historii s názvem Ingeo Cup ´97. Vedení České golfové federace v Praze tak vzdalo hold obrovské práci, kterou semilští golfisté v letech 1996 a 1997 vykonali. V sezoně 1998 se semilské hřiště dočkalo dalších drobnějších změn. Do provozu byl uveden nový grýn Jedničky a spolu s ním i nový cvičný grýn, čímž se kvalita a obtížnost členitého semilského hřiště ještě zvýšila. Drobné akce se provádějí na hřišti téměř neustále. Pro zvýšený nárůst členské základny jsme zrekonstruovali vnitřní vybavení šaten, recepce + nové vybavení baru. V současné době má Golf Club Semily 350 členů.

VYTRŽENO Z ARCHIVU

Sportovní areál za nemocnicí dostává svoji tvář

Protože golfové hřiště Bozkově je v dezolátním stavu a jeho nové vybudovaní by trvalo několik let, rozhodlo se vedení oddílu, vzhledem k nutnosti každodenního tréninku, připravit na podzimní sezonu nový golfový areál v blízkosti skokanského můstku, na kterém se uskuteční i tradiční soutěže.

Poloha nového hřiště je velmi výhodná, nejen pro samotné hráče, ale především pro sportovní veřejnost, ktará tak bude v bezprostředním styku s golfovým děním. Nežli se však uskuteční zahajovací turnaj je třeba odpracovat spoustu brigádnických hodin ( kterých zatím mají hráči i příznivci ne kontě 140 ) , což se prokázalo užitečným. Plocha postrádá kvalitní, krátce sestřižený trávník a rovnost terénu. Tento týden byly zahájeny práce za soudružné pomoci pracovníků JZD Příkrý ( jedná se o posekání, zvláčnění plochy a zasetí nové trávy.) …
- 1971
Jako bonus jsme pro vás připravili i možnost nahlédnout do klubové kroniky v elektronické podobě.

NAŠI PARTNEŘI