GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

ČLENSKÉ POPLATKY

ROČNÍ ČLENSKÉ POPLATKY 2020+

Řádný (členský včetně ročního hracího poplatku) *
Dospělá osoba 7.500 
Mládež do 18 let včetně (dle kalendářního roku)  1.000 
Studenti od 19 let (max. do věku 26 let)  3.000 
Ženy od 60 let a muži od 65 let (při dosažení věku v daném roce)  5.500 
*) Takto zaplacený poplatek opravňuje člena klubu k neomezené hře na hřišti GCS


Udržovací (členský bez ročního hracího poplatku) **
Dospělá osoba 2.000 
Mládež do 18 let včetně (dle kalendářního roku)  1.000 
Studenti od 19 let (max. do věku 26 let)  1.000 
Ženy od 60 let a muži od 65 let (při dosažení věku v daném roce)  2.000 
**) Takto zaplacený poplatek opravňuje člena klubu ke hře na hřišti GCS pouze po zaplacení hracích poplatků


Ostatní poplatky
Tréninky mládeže – účastnický poplatek za letní sezónu  1.000 
Tréninky mládeže – účastnický poplatek za zimní sezónu  500 
Skříňka - roční pronájem skříňky v klubovně  400 
Kóje na vozík - roční pronájem kóje  200 

FORE!

Od roku 2020+ je stanovena splatnost poplatků do 28.února příslušného roku (tato skutečnost byla schválena Valnou hromadou 2019). Zároveň dochází od roku 2020 k úpravě výše některých poplatků (upravené částky jsou zvýrazněny tučně).
Platby zasílejte na účet číslo 26432581/0100 (Komerční banka). Jako VS uveďte vaše registrační číslo ČGF a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby za kterou je případně platba poukázana (jiná osoba než plátce), popřípadě i účel platby (např. členský poplatek, dětské treninky, pronájem skříňky, atp.).
Od roku 2021 jsou registrační karty ČGF k dispozici pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace ČGF (Android nebo iOS).
      Vstupní poplatky
      Hrací poplatky

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Roční členské poplatky a hrací poplatky je nutno uhradit do 28. února příslušného roku na účet GCS číslo 26432581/0100 (Komerční banka).
 • Povinnost hradit poplatky se vztahuje i na členy GCS se statutem PRO.
 • V případě neuhrazení příslušného ročního hracího poplatku, bude při hře na hřišti v Semilech nucen vždy člen GCS uhradit hrací fee na 9 či 18 jamek.
 • Členové, kteří nezaplatí poplatky do stanovaného termínu budou na serveru ČGF zablokováni pro hru na všech hřištích v ČR.
 • Každý člen GCS, který má uhrazen členský poplatek, může využívat driving range s právy člena GCS (nižší cena míčů).
 • Čestní členové GCS nemusí platit členské ani hrací poplatky.
 • Výbor GCS rozhodne o možnosti odpuštění placení členských a hracích poplatků pro členy, kteří významně přispěli sponzoringem, dary nebo službami ve prospěch GCS.
 • Pro hru na hřišti musí mít hráč “Osvědčení pro hru na hřišti”.
 • Nový člen po zaplacení vstupního poplatku do klubu neplatí členský ani hrací poplatek pro sezonu, ve které vstupní poplatek zaplatil.
 • Zaplacením členského poplatku vzniká nárok na 2 hrací kola (devět jamek) pro člena zdarma.
 • Výbor GCS může na základě doručené písemné žádosti snížit členský roční poplatek nehrajícímu domovskému členu klubu – např. těhotenství nebo zahraniční studijní pobyt.

NAŠI PARTNEŘI