GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

ČLENSTVÍ V GC SEMILY

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členství v Golf Clubu Semily může získat osoba, která

  • podá písemnou přihlášku, kterou po doručení schválí výbor klubu
  • uhradí stanovený vstupní členský poplatek (viz Vstupní poplatky)
  • vyjádří souhlas se stanovami Golf Club Semily, z.s.
  • mládež do 15 let věku s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce

Řádný člen Golf Club Semily se automaticky stává členem České golfové federace.

  Přihláška do klubu
  Stanovy GCS
  Ochrana osobních údajú (GDPR)


Vstupní poplatky *
Dospělá osoba (jedná se o první vstup do klubu - nikoliv opakovaný) 6.000 Kč
Mládež do 15 let včetně (dle kalendářního roku) 0 Kč
Mládež do 18 let včetně (dle kalendářního roku) 1.000 Kč
Studenti od 19 let (max. do věku 26 let) 1.000 Kč
Rodinné členství (2 dospělé osoby) 10.000 Kč
Druhý rodinný příslušník (ke členu GCS se vstupním poplatkem "Dospělá osoba") 4.000 Kč
Nový člen po zaplacení vstupního poplatku do klubu neplatí členský ani hrací poplatek pro sezonu, ve které vstupní poplatek zaplatil *)

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je možné mít více klubových členství?

Hráč může být členem libovolného počtu klubů. Jeden z těchto klubů však musí být jeho domovským klubem, tzn. hráčovou hendikepovou autoritou

Kdy a jak je možné hrát na hřišti?

Hráči s hendikepem
Kykoliv, pokud není hřiště uzavřeno z důvodu komerčního turnaje či rozhodnutí výboru.

Hráči s „Osvědčením pro hru na hřišti“
V Semilech platí stejné podmínky a pravidla jako pro hráče s hendikepem

Hráči bez hendikepu či osvědčení
Možnost získání „Osvědčení pro hru na hřišti“ (dříve „Zelená karta“), které vypovídá o Vašich herních dovednostech a opravňuje Vás ke vstupu na normovaná hřiště. Osvědčení pro hru na hřišti potvrzuje, že jeho držitel dosáhl určité herní i vědomostní úrovně, zná základy golfové etikety, pravidla golfu, a že je tudíž schopen samostatné hry na hřišti. V rámci zkoušky při získávání osvědčení může být hráči doporučen rovnou i hendikep.


V GCS plní roli tzv. „garanta“, který je klubem zplnomocněn k vydávání „Osvědčení pro hru na hřišti“ Jan Schovánek (tel.: 602151860 )

TĚŠÍME SE NA VÁS!

NAŠI PARTNEŘI