GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

NĚKOLIK (PŘEDSEZONNÍCH) VĚT…

Dovolujeme si touto cestou upozornit, že se kvapem blíží termín splatnosti členských poplatků (řádných i udržovacích) pro sezonu 2021. V případě platby převodem prosíme vždy o bližší specifikaci platby do „zpráva pro příjemce“. Zvláště pak, zasíláte-li částku hromadně za více osob nebo hradíte včetně poplatku za užívání skříňky, dětské tréninky atp..

Dále bychom Vás rádi informovali, že všechny přípravy na novou golfovou sezónu běží tak, jak mají - tedy dle zvyklostí a podle plánu. Kalendář turnajů bude k dispozici na přelomu únor/březen. Zahájení sezony je samozřejmě odvislé od toho, kdy v meandru Jizery vystřídá paní Zimu jaro. A ne jenom to jaro kalendářní. Věříme také, že se tentokrát na zahájení turnajové sezony nepodepíše epidemie koronaviru, a nebudeme nuceni hned v úvodu proškrtávat.

Nový greenkeeper Roman Lukeš se již na podzim zapracovával pod odborným dohledem dlouholetého matadora Radka Valenty, který se už pomalu rychtuje na zasloužený „kýprovský“ odpočinek.

Hospodaření klubu zakončilo rok 2020 s přebytkem. O všem podstatném, a podrobně, pak na samotné Valné hromadě GCS (VH).

Momentálně to vypadá tak, že ani letos – ze zřejmých důvodů, nebude VH v obvyklém jarním termínu svolána a uspořádána. Jako možné řešení se tedy nabízí uspořádat VH počátkem sezony na hřišti, po skončení některého z turnajů. Budeme Vás včas informovat.

Přesto, že stávající sestava výboru klubu (VK) de facto již rok přesluhuje, neznamená, že nám to nějak ubralo na invenci nebo motivaci.

Těšíme se opět na viděnou na semilském pažitu...

Viru zmar!

- VK GCS

NAŠI PARTNEŘI