GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v sobotu 10. října 2015 od 14.00 hodin na golfovém hřišti v Semilech (v návaznosti na dokončení sobotního turnaje)

 

Program:

1. Zahájení a schválení programu VH.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů.

3. Odsouhlasení změny jména golfového klubu.

4. Představení připravovaných bodů v rámci nových stanov klubu.

5. Návrh řešení situace s pronájmem jamky „Rytinka“.

6. Různé.

7. Diskuze.

8.  Kontrola zápisu z VH – usnesení.

9. Závěr

Ivo Kubálek, President GCS

NAŠI PARTNEŘI