GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GC SEMILY

která se bude konat v sobotu 17. února 2018 od 14.00 hodin v Pivovarské restauraci v Semilech /"U Bernarda"/

Program:

01. Zahájení a schválení programu VH
02. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů
03. Volba předsedy volební komise a 2 členů
04. Zpráva o činnosti GCS v roce 2017
05. Zpráva o hospodaření GCS za rok 2017
06. Zpráva revizní komise
07. Návrh rozpočtu GCS na rok 2018
08. Volba prezidenta GCS
09. Volba výboru GCS a kontrolní komise
10. Přestávka
11. Návrh poplatků a příspěvků pro rok 2018
12. Seznámení s výsledky voleb
13. Diskuze / Různé
14. Kontrola zápisu z VH – usnesení
15. Závěr


Právo podílet se na rozhodování Valné hromady členů GCS, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen GCS dovršením osmnáctého roku věku. Zastoupení člena na VH, na základě plné moci, není možné.

Tomáš Kraus, president GCS

 

 

NAŠI PARTNEŘI