GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GCS - 2022

která se bude konat v sobotu 26.03. 2022 od 15:00 v Pivovarské restauraci v Semilech /"U Bernarda"/

Návrh programu:

01) Zahájení – schválení programu VH
02) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
03) Zpráva o činnosti GCS za rok 2021, výhled na rok 2022
04) Zpráva o činnosti STK za rok 2021, výhled na rok 2022
05) Zpráva o hospodaření za rok 2021
06) Zpráva kontrolní komise
07) Návrh rozpočtu GCS na rok 2022
08) Diskuze / Různé
09) Kontrola zápisu a usnesení z VH
10) Závěr


Právo podílet se na rozhodování Valné hromady členů GCS, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen GCS dovršením osmnáctého roku věku. Zastoupení člena na VH, na základě plné moci, není možné.

Ing. Tomáš Kraus, v.r.
President GC Semily

NAŠI PARTNEŘI