GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GCS - 2023

která se bude konat v sobotu 15. 04. 2023 od 16:00 v klubovně Golf Clubu Semily.

Návrh programu:

01) Zahájení – schválení programu VH
02) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
03) Volba předsedy a členů volební komise
04) Zpráva o činnosti GCS za rok 2022, výhled na rok 2023
05) Zpráva o činnosti STK GCS za rok 2022, výhled na rok 2023
06) Zpráva o hospodaření GCS za rok 2022
07) Zpráva kontrolní komise
08) Návrh rozpočtu GCS na rok 2023
09) Volba prezidenta GCS
10) Volba členů výboru GCS a kontrolní komise
11) Seznámení s výsledky voleb
12) Diskuze / Různé
13) Kontrola zápisu z VH – usnesení
14) Závěr


Právo podílet se na rozhodování Valné hromady členů GCS, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen GCS dovršením osmnáctého roku věku. Zastoupení člena na VH, na základě plné moci, není možné.

Ing. Tomáš Kraus, v.r.
President GC Semily

NAŠI PARTNEŘI