GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GCS

která se bude konat v sobotu 25. března 2017 od 14.00 hodin v Pivovarské restauraci v Semilech /"U Bernarda"/. Na mapě...

Program:

1. Zahájení – schválení programu VH
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů
3. Zpráva o činnosti GCS za rok 2016
4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
5. Zpráva o činnosti STK za rok 2016
6. Zpráva revizní komise
7. Doplňovací volba člena výboru
8. Návrh poplatků na rok 2017 a jejich schválení
9. Návrh rozpočtu GCS na rok 2017
10.Diskuze
11.Kontrola zápisu z VH – usnesení
12.ZávěrTomáš Kraus, president GCS v.r.

 

 

NAŠI PARTNEŘI