GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GCS

která se bude konat v sobotu 25. března 2017 od 14.00 hodin v Pivovarské restauraci v Semilech /"U Bernarda"/. Na mapě...

Program:

1. Zahájení – schválení programu VH
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů
3. Zpráva o činnosti GCS za rok 2016
4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
5. Zpráva o činnosti STK za rok 2016
6. Zpráva revizní komise
7. Doplňovací volba člena výboru
8. Návrh poplatků na rok 2017 a jejich schválení
9. Návrh rozpočtu GCS na rok 2017
10.Diskuze
11.Kontrola zápisu z VH – usnesení
12.ZávěrTomáš Kraus, president GCS v.r.