GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


Pozvánka na Valnou hromadu GCS

která se bude konat v sobotu 7. března 2015 od 14.00 hodin v Pivovarské restauraci v Semilech

 

Program:

1. Zahájení – schválení programu VH

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů

3. Zpráva o činnosti GCS v roce 20104

4. Zpráva o hospodaření za rok 2014

5. Zpráva o činnosti STK za rok 2014

6. Zpráva revizní komise

7. Návrh poplatků na rok 2015 a jejich schválení

8. Návrh realizace pergoly a její schválení

9. Návrh rozpočtu GCS na rok 2015

10.Vyhlášení výsledků klubových soutěží

11.Diskuze

12.Kontrola zápisu z VH – usnesení

13.Závěr  

 

Ivo Kubálek, President GCS