GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

která se bude konat v sobotu 20. února 2016 od 14.00 hodin Pivovarské restauraci v Semilech

Program:

1. Zahájení a schválení program VH
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a 2 skrutátorů
3. Zpráva o činnosti GCS v roce 2015
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
5. Zpráva revizní komise
6. Návrh rozpočtu GCS na rok 2016
7. Návrh nových stanov GCS
8. Volba prezidenta GCS
9. Volba výboru GCS a kontrolní komise
10. Přestávka
11. Návrh poplatků a příspěvků pro rok 2016
12. Seznámení s výsledky voleb
13. Vyhlášení výsledků klubových soutěží
14. Diskuze
15. Kontrola zápisu z VH – usnesení
16. Závěr

Ivo Kubálek, Prezident GCSNávrh nových stanov / PDF /

Výbor GCS s předstihem informuje o návrhu znění nových stanov GCS, který si vynutily právní úpravy nového občanského zákoníku. Žádáme členky a členy klubu o případné připomínky, které mohou zasílat na prezidenta (Ivo.Kubalek@seznam.cz) nebo viceprezidenta klubu (jiri.vavrena@gmail.com), nejpozději však do  15. 2. 2016 tak, abychom je mohli posoudit a případně je zapracovali do návrhu. Na Valné hromadě budeme řešit a hlasovat pouze o zaslaných připomínkách a nebude prostor pro připomínky vznesené na místě resp. výbor nedoporučí se novými návrhy zabývat.

NAŠI PARTNEŘI