GLF CLUB SEMILY

ZALOŽENO 1963       9 JAMEK       64 PAR


   +420 775 852 702
   DUBEN - ŘÍJEN / APRIL - OCTOBER
    08.00 - 19.00
   OTEVŘENO / OPEN

HRAJTE  GOLF  V  SEMILECH!
  +420 775 852 702


STŘÍPKY Z VALNÉ HROMADY GCS

V poklidné a přátelské atmosféře proběhla v sobotu 25/3 Valná hromada GCS. Tempo průběhu VH nebylo možná až tak svižné, ale co mělo být řečeno, zaznělo. Podrobný zápis z VH bude samozřejmě posléze k dispozici na webových stránkách. Za zmínku možná stojí to podstatné:
- do výboru GCS byl dovolen nový člen, Václav Jiřiček /náhradou za Martinu Kodejšovou/
- pro letošní rok byla VH odsouhlasena stávající výše poplatků

V souvislosti s poplatky je dobré připomenout, že pro zaplacení ročních členských poplatků a hracích poplatků je rozhodným termínem 30. duben příslušného roku.
Michael Prokeš