GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

Vstupujeme do roku 2015

Na prahu nového roku bychom rádi poděkovali všem partnerům za jejich štědrou podporu v průběhu roku 2014. Děkujeme také těm, kteří se v roce 2014 jakkoli snažili přispět k rozvoji našeho jedinečného semilského hřiště.

Do nového roku přejeme všem golfovým příznivcům hodně spokojenosti a úspěchu v osobním životě, pevné zdraví a co nejvíce šťastných dnů strávených na golfu.

Za výbor Golf Club Semily

Ivo Kubálek, prezident GCS

 

NAŠI PARTNEŘI