GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

ZÍSKÁNÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE

Golf Club Semily získal v letošním roce účelovou dotaci ve výši 90.000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt, jehož předmětem byla plánovaná oprava klubovny a oprava betonové základové patky a nátěr ocelové konstrukce lávky pro pěší přes Jizeru.

Dotace poskytované z Dotačního fondu LK představují formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených podmínkami ve vyhlášených programech, a my touto formou Libereckému kraji děkujeme za to, že realizaci projektu podpořil a přispěl poskytnutou dotací.


Ing. Tomáš Kraus, president GCS

 

PODROBNOSTI O PROJEKTU

ČÍSLO A NÁZEV PROGRAMU: 4.20 – ÚDRŽBA, PROVOZ A NÁJEM SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
OBLAST PODPORY: Tělovýchova a sport
ÚČEL PROJEKTU: "Oprava balkonu, střechy a fasády klubovny. Oprava betonové základové patky a nátěr ocelové konstrukce lávky pro pěší".
CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU: 180.000 Kč.
CELKOVÁ VÝŠE DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE: 90.000 Kč (50%).
VLASTNÍ ZDROJE: 90.000 Kč (50%).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace: č. OLP/2712/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 388/16/ZK

NAŠI PARTNEŘI